Tin Công Ty

BIS E&C BÀN GIAO DỰ ÁN  CELADON CITY A6a – GAMUDA LAND

BIS E&C BÀN GIAO DỰ ÁN CELADON CITY A6a – GAMUDA LAND

Năm 2023, BIS E&C đã bàn giao thành công dự án Celadon City A6a tại Tân Phú - TP. HCM.
Read More