TUYỂN DỤNG BIS E&C

BIS E&C hiện nay là một trong những công ty cơ điện – nội thất – xây dựng tuy tuổi đời còn trẻ nhưng đã xây dựng uy tín rất tốt tại TP.HCM. Chính sách Nhân sự được chúng tôi từng ngày xây dựng và củng cố để đưa nguồn nhân lực trẻ trở thành ưu thế cạnh tranh. BIS E&C thực hiện đồng bộ từ chính sách tuyển dụng, đào tạo – phát triển, lương – thưởng – phúc lợi, các chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc và phát huy văn hóa doanh nghiệp để tạo nên môi trường làm việc thuận lợi để người lao động được phát triển nghề nghiệp và gắn bó lâu dài với Công ty.