BIS E&C THI CÔNG BÀN GIAO DỰ ÁN CELADON CITY A6a – GAMUDALAND

Năm 2023, BIS E&C đã bàn giao thành công dự án Celadon City A6a tại Tân Phú – TP. HCM.

Một số hình ảnh hoàn thành đưa vào sử dụng của dự án: