DỰ ÁN GCC 3D CAFE VIETNAM

Địa điểm: 442 Cao Thắng – Phường 12 – Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.
Năm: 2019