DỰ ÁN NHÀ XƯỞNG CƠ KHÍ RICONS

Địa điểm: KCN Nhơn Trạch 6, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
Quy mô: 25.000 m²; 3 nhà xưởng