DỰ ÁN VĂN PHÒNG CAPELLA HOLDINGS

Địa điểm: Tòa nhà Bến Thành Tower, 138 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, TP.HCM
Nhà thầu thi công: BIS E&C
Năm: 2020