DỰ ÁN CĂN HỘ NHÀ MRS.CHI (QUẬN 8)

Địa điểm: Nhà Mrs. Chi, Quận 8, TP.HCM

Năm: 2018