D’EDGE HIGH RISE BUILDING

ĐỊA ĐIỂM: NGUYỄN VĂN HƯỞNG, QUẬN 2, HỒ CHÍ MINH

NĂM 2017