Thiết kế cải tạo nội thất nhà phố Phan Rang – Ninh Thuận – CĐT: Chị Hải