BIS E&C THI CÔNG VĂN PHÒNG CAPELLA HOLDINGS

Năm 2020, BIS E&C đã triển khai thi công dự án Văn phòng Capella Holdings. Văn phòng hiện đại tọa lạc tại số 138 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM khi hoàn thành sẽ là nơi làm việc của tập thể CBNV Capella Holdings – một khách hàng quan trọng của BIS E&C.

Xin mời quý khách hàng xem qua một số hình ảnh cập nhật công tác thi công vào tháng 3/2020.